• วันวอร์ : จันทร์,พุธ,อาทิตย์
  • เวลาวอร์ : 21.OO - 22.OO น.
  • เปิดบ้านวอร์ : 4 หลัง
  • จำนวนสมาชิก : 25 คน
  • จับพันธมิตร : ไม่ได้
  • ของรางวัล : Guild War Box
  • ตารางแจกเงินวอร์