สถานะเซิฟเวอร์ : ออนไลน์      ผู้เล่นขณะนี้ : 1,012 คน     ไอดีทั้งหมด : 7,101 ไอดี